Om, Omplacering

Allt kan hända som man ej kan råda över.
Om det skulle hända, slå en signal eller skriv några rader!

Eller om det finns önskan för ev en äldre hund som behöver nytt hem.

HÖR AV ER! 

Just nu finns det ingen som söker nytt hem.